ખુમારી એક સન્નારીની એક ક્ષત્રિય કન્યાની.

જામ રણજિત ! ક્રિકેટ જગત માં જેનું નામ અમર બની ગયું તે ! તેઓ અભ્યાસ માટે ઇંગ્લેન્ડ ગયાં ત્યારે સમય

Read more

સાચો ન્યાય…..

જહાંગીર બાદશાહ ના મહેલ થી થોડે દૂર એક નદી વહેતી હતી.નદી કિનારે ધોબીઓ રોજ કપડાં ધોતા. એક વાર એક ધોબી

Read more

વફાદાર ચોકીદાર…

એક રાજા પોતાના નગર માં છુપા વેશે ફરવા નીકળ્યા હતા.માર્ગ માં એક સિપાહી ને તેમને ચોકી કરતો જોયો, રાજાને સિપાહી

Read more

ગધેડા ની હજામત.

ઘણાં વર્ષો પહેલા ની વાત છે, બગદાદ શહેર માં કાસમ નામનો હજામ રહેતો હતો. શહેર ના તવંગરો અને ખુદ બાદશાહ

Read more