આ તે માનવ કે દેવ….?

એ હતા ભાવનગરના પ્રખ્યાત દીવાન પ્રભાશંકર પટણી. એક વાર તેઓ બહારગામ ગયા,બરાબર એ સમયે એમના ઘરમાં ચોરી થઇ,પ્રભાશંકરના ધર્મપત્ની એ

Read more

ફરિયાદ નહિ ધન્યવાદ……………..

શેખસાદી સાહેબ ફારસી ભાષાના બહુ મોટા વિદ્વાન હતા.એમને ચાલીસ વરસ ની ઉમર પછી ગ્રંથો વાચવાનું શરુ કર્યું હતું. વિશાલ વાંચનને

Read more

પરધન પથ્થર સમાન……………

સંત નામદેવના સમયમાં પંઢરપુરમાં એક ગરીબ દંપત્તિ વસ્તુ હતું.પતિનું નામ રાંકા અને પત્ની નું નામ બાંકા.સંપત્તિથી ગરીબ હોવા છતાં સ્વભાવે

Read more

પરનિંદા…….

એક ગામમાં એક સંત પધાર્યા.સંતના પ્રવચનમાં આખું ગામ આવ્યું,આ ગામમાં એક માણસ એવો હતો કે જેને પરનિંદાનો ભારે રસ, સાધુ

Read more