શિલ્પી નું રહસ્ય……..

એક શિલ્પી એને એક સાવ સામાન્ય પથ્થરમાંથી,એવી અસામાન્ય પ્રતિમા તૈયાર કરી કે એક વાર તો નાસ્તિકને પણ નમવાનું દિલ થઇ

Read more

ભોળો ભગત…………….

એક ભોળો ભલો ભક્ત ચાલી ચાલીને લોથપોથ જઈ ગયો હતો, છતાં મારગ ખૂટતો નહોતો. એને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી : हे

Read more

ધરતીકંપ કરતાં ધિક્કારકંપ વધારે ખતરનાક…….

એક ગામમાં બે ભિક્ષુક રહેતા હતા,એક આંધળો અને બીજો લંગડો.બન્ને એકમેક ના સહારે ભિક્ષા માગીને જીવન ગુજારતા હતા.એક દિવસ બન્ને

Read more

દલીલ ન કરવામાં વધારે મજા.

એક વાર પવન અને સૂર્ય વચ્ચે વાતો ચાલતી હતી.તે વખતે ધરતી પર એક ડોસો કાળો કોટ પહેરીને જઈ રહ્યો હતો.તેને

Read more

જીભ કચરાતાં દાંત કાંઈ તોડી નંખાય ?

ચોરોએ રમણ મહર્ષિના આશ્રમમાં લૂંટ ચલાવી, પણ કશુંય હાથ ન આવ્યું.કાંઈ હોયતો હાથ આવેને ? આથી ચોરો ઉશ્કેરાયા ! ગુસ્સે

Read more