સિકંદર…..

એક વખત સિકંદરે તુર્ક પર ચઢાઈ કરવાનો વિચાર કરી, ત્યાના રાજા ને શરણે આવવાનું કહ્યું, નહીતો યુદ્ધ માટે તૈયાર થવા સૂચવ્યું . તુર્ક ના રાજા એ વિચાર્યું કે આ રીતે લડાઈ થી...

Read More

કવિ જયદેવ…

પ્રખર પંડિત અને મહાકવિ જયદેવ એકદિવસ નિર્જન વન માંથી પસાર થઇ રહ્યા હતા, ત્યાં સામે થી ચોરો આવ્યા,તેમને પંડિત પર હુમલો કરીને લૂંટી લીધા અને પછી ભવિષ્ય માં પોતાને પકડાવી...

Read More

ડોક્ટર સાહેબ નું ગણિત…..

અત્યંત ગંભીર રોગ ના ઓપરેશન માટે થીએટર માં લવાયેલ એક દર્દી એ, દર્દ ભર્યા સ્વરે પૂછ્યું ડોક્ટર સાહેબ સાચું કહેજો મારી બચવાની તકો  àª•à«‡àªµà«€  છે ? ડોકટરે કહ્યું એકસો પચ્ચીસ...

Read More

સમજદાર ને ઈશારો કાફી……E

પ્રેમતણી પરે શીખ સાધો ! જોઈ શેરડી સાંઠો રે, જિહા ગાંઠ તિહાં રસ નવી દીસે, જિહા રસ તિહાં નવી ગાંઠો રે..   સફળતા જિંદગી ની કાંઈ હસ્ત રેખા માં નથી હોતી , ચણાયેલી ઈમારત કોઈ...

Read More

સમજદાર ને ઈશારો કાફી……D

” નામ ચોખો રંગ ચોખ્ખો ઉજ્જવલ એનું રૂપ, કંકુ સાથે મેળ કરી ને કૈક નમાવ્યા ભૂપ ; મગ ની સાથે મેળ કરી ને ચોખો થયો બદનામ, નામ ખોયું રૂપ ખોયું લોકે પાડ્યું ખીચડી નામ.”   સંગત...

Read More