સમજદાર કો ઈશારા કાફી…. C

સંકટ ભરી આ જિંદગી થી,હરનારો હું નથી, સાગર ડૂબાડી દે મને,એવો કિનારો હું નથી.   મારે સદા અજવાળવા,અંધારઘેર્યા પંથ સહુ, ચમકી અને તૂટી પડે એવો સિતારો હું નથી.   બડા બડાઈ ના...

Read More

સમજદાર કો ઈશારા કાફી…. B

મિલાવટ… અબ તો દિન મેં ભી નજર આને લગે હૈ,ચેહરે ઘુંઘલે; લગતા હૈ ઉજાલેમેં જરૂર,અંધેરે કી મિલાવટ હૈ.  àª­à«àª°àª·à«àªŸ…નહિ… એવા હજુ ય લોકો વસે છે,જગત મહીં : મોકો મળે છતાં યે ,કદી...

Read More

સમજદાર કો ઈશારા કાફી…..A

ગલતીયા…. જો ગલતી છોડ કર બૈઠે હૈ, ઉન્હેં ભગવાન કહેતે હૈ. જો ગલતી કરકે ગલતી કો સુધારતે હૈ, ઉન્હેં ઇન્સાન કહેતે હૈ. જો ગલતી કર ગલતી ન સુધારતે હૈ ,ઉન્હેં હેવાન કહેતે હૈ. (ઔર) જો...

Read More

કાર્યકર..ને…પ્રધાન

એક ગાંધીવાદી કાર્યકર સવાર સવાર માં ગાંધીજી ની પ્રતિમા પાસે થી પસાર થતો હતો , ત્યાં એને ગાંધીજી ને ડુસકા લેતા જોયા.એને પૂછ્યું બાપુ આપ કેમ રડો છો ? બાપુ એ કહ્યું રડું નહિ...

Read More

How To Download a Backup Copy of All Your Facebook Data

Do you want to backup everything that you posted on Facebook? You can actually download all your data from Facebook including your wall posts, messages, profile info, photos, videos etc. in a single zip file. You can then browse through all your Facebook stuff locally. Here’s the procedure.. How To Download and Backup All Your Facebook Data1. Login to your facebook account and go to Account > Account Settings in the top right...

Read More